Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през януари 2013 година

През януари 2013 г. в страната са функционирали 1 791 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.0 хил., а на леглата - 103.4 хиляди. В сравнение с януари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.0%, а на леглата в тях - с 3.9%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през януари 2013 г. възлиза на 644.1 хил., или с 5.0% повече в сравнение със съответния месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 29.8 млн. лв. или са с 0.8% повече в сравнение с януари 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: