Премини към основното съдържание

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2021 година (прогнозни оценки)

Публикувано на: 24.03.2022 - 11:00

През 2021 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 177 и 121% над средното за ЕС. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 45% под средното за ЕС равнище.

Прессъобщение