Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2013 г. са 266.2 хил., или с 9.3% повече отколкото през предходния месец и с 5.3% над регистрираните през януари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 60.4%, следват пътуванията със служебна цел - 22.4%, и с цел почивка и екскурзия - 17.2%.
През януари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 351.7 хил., което е с 11.4% по-малко в сравнение с декември 2012 г. и с 4.3% над нивото от януари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.2%, и при посещенията с други цели - със 7.4%, докато служебните пътувания намаляват с 8.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: