Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2021 година

Публикувано на: 17.03.2022 - 11:00

През 2021 г. коефициентът на безработица е 5.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.2%

Прессъобщение
Статистическа област