Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2012 г. са 281.5 хил., или с 15.7% по-малко отколкото през септември 2012 г., и с 4.9% под регистрираните през октомври 2011 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.3%, и със служебна цел - 23.5%. Посещенията на чужденци в България са 524.0 хил., което е с 51.6% по-малко в сравнение със септември 2012 г. и с 3.0% над нивото от октомври 2011 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.3%, и със служебна цел - с 3.8%, докато при тези с други цели има намаление с 1.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: