Tуристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

През третото тримесечие на 2012 г. 1 205 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.2%, са пътували само в страната, 12.9% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. броят на пътувалите лица на 15 и повече навършени години намалява с 20.8%, като понижение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 23.5%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 4.2%. По отношение на средния разход на едно лице както в страната, така и в чужбина за лични пътувания се наблюдава намаление съответно с 20.4 и 34.5%, докато при професионалните пътувания се отчита увеличение от 80.1 и 42.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: