Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 17.02.2022 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 4.5%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.6%.

Прессъобщение
Статистическа област