Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 15.02.2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. се повишава с 24.4% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.5%, а на продукцията от животновъдството - с 5.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 31.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 37.7%, а в животновъдството - с 4.1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 26.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 24.9% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област