Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2012 г. са 334.0 хил., като е регистрирано намаление както спрямо август 2012 г., така и спрямо септември 2011 г. съответно с 19.1 и 8.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: