Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 година

През юли 2012 г. в страната са функционирали 2 517 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Прессъобщение: 
Статистическа област: