Премини към основното съдържание

Проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“

Публикувано на: 04.01.2022 - 16:05

Националният статистически институт започва работа по проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №101052204-2021-BG-LFS SURVEY.

Допълнителният модул ,,Професионални умения“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2022 г. съгласно Делегиран регламент на Европейската комисия № 2020/256 от 16 декември 2019 г. и Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2020/1642 от 5 ноември 2020 година.

Целта на модула е да осигури подробна и съпоставима информация за работните места, които са изложени на риск от автоматизиране, както и за работните задачи на всички заети лица.

Получените резултати ще предоставят важна информация за разработването на подходящи политики, които да отговорят на техническата безработица.

Проектът е с продължителност 20 месеца и ще приключи през май 2023 година.