Tуристически пътувания и разходи за туризъм на населението през второто тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт 755 хил. български граждани са реализирали пътувания през второто тримесечие на 2012 година. Преобладаващата част от тях - 80.7%, са пътували само в страната, 15.5% - само в чужбина, а 3.8% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: