Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2012 г. са 361.3 хил., или с 3.7% повече отколкото през май и с 9.9% над регистрираните през юни 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: