Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство през 2021 година (първа оценка)

Публикувано на: 20.12.2021 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2021 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва увеличение с 32.4% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 44.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 33.0%, а нетният предприемачески доход - с 43.0%.

Прессъобщение
Статистическа област