Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през май 2012 година

През май в страната са функционирали 1 932 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Прессъобщение: 
Статистическа област: