Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2012 г. са 348.4 хил., или с 5.0% повече отколкото през април и с 4.6% над регистрираните през май 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: