Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2012 г. са 332.0 хил., или със 7.8% повече отколкото през март и с 3.8% под регистрираните през април 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: