Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2012 г. са 308.1 хил., или с 36.0% повече отколкото през февруари 2012 г. и с 4.3% над регистрираните през март 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: