Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 15.11.2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 4.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.5%.

Прессъобщение
Статистическа област