Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2012 г. са 226.4 хил., или с 10.5% по-малко в сравнение с януари.

Прессъобщение: 
Статистическа област: