Премини към основното съдържание

Каталог на статистическите издания 2022

Публикувано на: 09.11.2021 - 15:32

В Каталога е представена подробна информация за печатните и електронните публикации на НСИ, които предстои да бъдат издадени през 2022 година. Информацията е структурирана в три теми - „Общи статистически издания“, „Население и социални статистики“ и „Икономика“. За всяка публикация се посочват заглавие, периодичност, международен идентификационен код, вид на изданието - печатно или електронно, цена и срок на издаване, с кратко описание на съдържанието.

Всички електронни публикации, както и електронните версии на печатните издания, са достъпни безплатно в .pdf формат на сайта на НСИ - www.nsi.bg.

С цел да се улеснят потребителите в Каталога е включена практически ориентирана информация относно начините за осъществяване на абонамент и закупуване на изданията. Посочени са и възможностите за контакт с НСИ и териториалните статистически бюра.

Надяваме се, че Каталогът на статистическите издания на НСИ ще бъде полезен и ще улесни търсенето и намирането на статистически данни.

АБОНАМЕНТ И ПРОДАЖБИ

Абонирането за статистическите публикации (печатни и електронни) се извършва в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ (e-mail: [email protected]) в НСИ и в териториалните статистически бюра.

Заплащането на заявките за абонамент се извършва:
• В брой
- За гр. София - дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ в НСИ, ул. „Панайот Волов“ № 2.
- За страната - в териториалните статистически бюра.
• По банков път
Чрез банковата сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Публикациите на НСИ могат да се закупят в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ в НСИ, ул. „Панайот Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Посочената в Каталога единична цена на изданието е с включени ДДС и пощенски разходи.
За всички клиенти, направили абонамент или закупили издания на НСИ на стойност над 200 лв., ще бъде направена 25% отстъпка.
Списъкът на заплатените издания трябва да бъде изпратен в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ на НСИ (e-mail: [email protected]) или в ТСБ, придружен с точен адрес, на който да бъдат получени.
Фактури се издават към датата на постъпване на превода по сметката на НСИ.