Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през януари 2012 година

През януари 2012 г. общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 613.5 хил., като 310.5 хил. от тях са от български граждани, а 303.0 хил. - от чужденци.

Прессъобщение: 
Статистическа област: