Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2012 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2012 г. са 252.8 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение с декември 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: