Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през четвъртото тримесечие на 2011 година

Общият брой реализирани нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлизат на 1 617.0 хиляди, като се наблюдава запазване на нивото от същия период на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: