Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2011 г. са 258.9 хил., или с 1.9% повече в сравнение с декември 2010 година. През декември 2011 г. посещенията на чужденци в България са 392.3 хил., което е с 4.8% повече отколкото през същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: