Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селско стопанство за 2020 година (окончателни данни)

Публикувано на: 11.10.2021 - 11:00

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2020 г., отбелязва намаление с 4.5% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 1.1%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 0.2%, а нетният предприемачески доход - с 2.1%.

Прессъобщение
Статистическа област