Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2011 г. са 253.8 хил., или с 1.1% повече в сравнение с ноември 2010 година. Посещенията на чужденци в България през ноември 2011 г. са 384.0 хил. и се увеличават с 2.4% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: