Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2011 г. са 296.0 хил., или с 1.5% повече в сравнение с октомври 2010 година. Посещенията на чужденци в България през октомври 2011 г. са 508.8 хил. и се увеличават с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: