Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2011 година

През третото тримесечие на 2011 г. в страната са функционирали 3 450 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2011 г. нараства с 1 769.5 хил. (18.9%) в сравнение със същия период на 2010 г. и достига 11 155.8 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: