Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2011 г. са 366.0 хил., или с 3.2% повече в сравнение със септември 2010 година. Посещенията на чужденци в България през септември 2011 г. са 1 049.2 хил. и се увеличават с 3.0% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: