Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с август 2010 година. Посещенията на чужденци в България през август 2011 г. са 1 585.9 хил. и намаляват с 0.7% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: