Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2011 г. са 378.3 хил., или с 6.3% повече в сравнение с юли 2010 година. Посещенията на чужденци в България през юли 2011 г. са 1 609.9 хил. и нарастват с 2.6% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: