Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през второто тримесечие на 2011 година

През второто тримесечие на 2011 г. в страната са функционирали 3 226 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2011 г. нараства със 760.9 хил. (20.2%) в сравнение със същия период на 2010 г. и достига 4 524.0 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: