Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2011 г. са 328.8 хил., или с 3.8% повече в сравнение с юни 2010 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2011 г. са 1 058.8 хил. и нарастват с 9.1% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: