Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2011 г. са 333.2 хил., или с 2.6% повече в сравнение с май 2010 година. Посещенията на чужденци в България през май 2011 г. са 635.3 хил. и нарастват със 7.1% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: