Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2020 година

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: