Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2011 г. са 344.9 хил., или с 1.4% повече в сравнение с април 2010 година. Посещенията на чужденци в България през април 2011 г. са 537.2 хил. и нарастват с 3.3% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: