Премини към основното съдържание

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2021 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 26 288 млн. евро по текущи цени.

По предварителни данни през 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 125 млн. лв. по текущи цени.

Прессъобщение
Статистическа област