Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2011 година

През първото тримесечие на 2011 г. в страната са функционирали 2 041 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през първото тримесечие на 2011 г. нараства с 63.7 хил. (4.3%) в сравнение със същия период на 2010 г. и достига 1 558.6 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: