Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2011 г. са 295.4 хил., или с 4.1% повече в сравнение с март 2010 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2011 г. са 335.7 хил. и нарастват с 11.3% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: