Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2011 г. са 246.2 хил., или с 2.5% повече в сравнение с февруари 2010 година. Посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. са 291.3 хил. и нарастват с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: