Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2011 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2011 г. са 303.8 хил., или със 7.5% повече в сравнение с януари 2010 година. Посещенията на чужденци в България през януари 2011 г. са 324.3 хил. и нарастват с 6.4% спрямо същия месец на 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: