Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 13.08.2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. се повишава с 10.4% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 20.4%, а на продукцията от животновъдството намалява с 1.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 8.1%, като в растениевъдството те се увеличават със 17.1%, а в животновъдството е регистриран спад от 3.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. е по-висок с 9.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.7% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област