Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2010 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. 986.2 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина. Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 130.3 лв. по време на своето лично пътуване в страната и 704.9 лв. за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: