Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2010 г. са 254.2 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение с декември 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през декември 2010 г. са 374.3 хил. и нарастват с 4.8% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: