Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2010 г. са 250.9 хил., или с 15.2% по-малко в сравнение с ноември 2009 година. Посещенията на чужденци в България през ноември 2010 г. са 375.1 хил. и нарастват с 10.7% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: