Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през юни 2021 година

Публикувано на: 28.07.2021 - 09:40

През юли 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област