Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2010 г. са 291.7 хил., или с 19.4% по-малко в сравнение със октомври 2009 година. Посещенията на чужденци в България през октомври 2010 г. са 477.2 хил. и нарастват с 5.1% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: