Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 2.23 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г. и достига 1 437 лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: