Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение със септември 2009 година. Посещенията на чужденци в България през септември 2010 г. са 1 018.5 хил. и нарастват с 8.1% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: